Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pet" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "husdjur" till svenska språket

EnglishSwedish

Pet

[Husdjur]
/pɛt/

noun

1. A domesticated animal kept for companionship or amusement

  synonym:
 • pet

1. Ett domesticerat djur som hålls för sällskap eller nöjen

  synonym:
 • husdjur

2. A special loved one

  synonym:
 • darling
 • ,
 • favorite
 • ,
 • favourite
 • ,
 • pet
 • ,
 • dearie
 • ,
 • deary
 • ,
 • ducky

2. En speciell älskad

  synonym:
 • älskling
 • ,
 • favorit
 • ,
 • husdjur
 • ,
 • kära du
 • ,
 • kära
 • ,
 • ducky

3. A fit of petulance or sulkiness (especially at what is felt to be a slight)

  synonym:
 • pet

3. Ett anfall av petulans eller sulkiness (särskilt vid vad som upplevs vara en liten)

  synonym:
 • husdjur

4. Using a computerized radiographic technique to examine the metabolic activity in various tissues (especially in the brain)

  synonym:
 • positron emission tomography
 • ,
 • PET

4. Med hjälp av en datoriserad röntgenteknik för att undersöka den metaboliska aktiviteten i olika vävnader (särskilt i hjärnan)

  synonym:
 • positronemissionstomografi
 • ,
 • HUSDJUR

verb

1. Stroke or caress gently

 • "Pet the lamb"
  synonym:
 • pet

1. Stroke eller smek försiktigt

 • "Husdjur lammet"
  synonym:
 • husdjur

2. Stroke or caress in an erotic manner, as during lovemaking

  synonym:
 • pet

2. Stroke eller smekning på ett erotiskt sätt, som under älskling

  synonym:
 • husdjur

adjective

1. Preferred above all others and treated with partiality

 • "The favored child"
  synonym:
 • favored
 • ,
 • favorite(a)
 • ,
 • favourite(a)
 • ,
 • best-loved
 • ,
 • pet
 • ,
 • preferred
 • ,
 • preferent

1. Föredras framför alla andra och behandlas med partiskhet

 • "Det gynnade barnet"
  synonym:
 • gynnas
 • ,
 • favorit(a)
 • ,
 • bäst älskade
 • ,
 • husdjur
 • ,
 • föredragen

Examples of using

He keeps a parrot as a pet.
Han håller en papegoja som husdjur.
If you want to buy a leash, go to a pet shop.
Om du vill köpa koppel, gå till en djuraffär.
I want a pet tiger.
Jag vill ha en husdjurstiger.