Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pesky" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "pesky" till svenska språket

EnglishSwedish

Pesky

[Pesky]
/pɛski/

adjective

1. Causing irritation or annoyance

 • "Tapping an annoying rhythm on his glass with his fork"
 • "Aircraft noise is particularly bothersome near the airport"
 • "Found it galling to have to ask permission"
 • "An irritating delay"
 • "Nettlesome paperwork"
 • "A pesky mosquito"
 • "Swarms of pestering gnats"
 • "A plaguey newfangled safety catch"
 • "A teasing and persistent thought annoyed him"
 • "A vexatious child"
 • "It is vexing to have to admit you are wrong"
  synonym:
 • annoying
 • ,
 • bothersome
 • ,
 • galling
 • ,
 • irritating
 • ,
 • nettlesome
 • ,
 • pesky
 • ,
 • pestering
 • ,
 • pestiferous
 • ,
 • plaguy
 • ,
 • plaguey
 • ,
 • teasing
 • ,
 • vexatious
 • ,
 • vexing

1. Orsakar irritation eller irritation

 • "Att knacka en irriterande rytm på hans glas med sin gaffel"
 • "Flygplansbuller är särskilt besvärande nära flygplatsen"
 • "Fann det förfärligt att behöva fråga om lov"
 • "En irriterande fördröjning"
 • "Nättlingvis pappersarbete"
 • "En irriterande mygga"
 • "Svärmar av tjatande knott"
 • "En pestlig nymodig säkerhetsfångst"
 • "En retsam och ihärdig tanke irriterade honom"
 • "Ett irriterande barn"
 • "Det är irriterande att behöva erkänna att du har fel"
  synonym:
 • irriterande
 • ,
 • besvärande
 • ,
 • galande
 • ,
 • nässlös
 • ,
 • tjafsande
 • ,
 • skadedjur
 • ,
 • plåga
 • ,
 • plågsamt
 • ,
 • retas