Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "perversity" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "perversitet" till svenska språket

EnglishSwedish

Perversity

[Perversitet]
/pərvərsəti/

noun

1. Deliberate and stubborn unruliness and resistance to guidance or discipline

  synonym:
 • contrariness
 • ,
 • perversity
 • ,
 • perverseness

1. Avsiktlig och envis oregerlighet och motstånd mot vägledning eller disciplin

  synonym:
 • motstridighet
 • ,
 • perversitet

2. Deliberately deviating from what is good

 • "There will always be a few people who, through macho perversity, gain satisfaction from bullying and terrorism"
  synonym:
 • perversity
 • ,
 • perverseness

2. Medvetet avvika från det som är bra

 • "Det kommer alltid att finnas ett fåtal människor som genom macho perversitet får tillfredsställelse av mobbning och terrorism"
  synonym:
 • perversitet