Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "person" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "person" till svenska språket

EnglishSwedish

Person

[Person]
/pərsən/

noun

1. A human being

 • "There was too much for one person to do"
  synonym:
 • person
 • ,
 • individual
 • ,
 • someone
 • ,
 • somebody
 • ,
 • mortal
 • ,
 • soul

1. En människa

 • "Det fanns för mycket för en person att göra"
  synonym:
 • person
 • ,
 • individuell
 • ,
 • någon
 • ,
 • dödlig
 • ,
 • själ

2. A human body (usually including the clothing)

 • "A weapon was hidden on his person"
  synonym:
 • person

2. En människokropp (vanligtvis inklusive kläderna)

 • "Ett vapen gömdes på hans person"
  synonym:
 • person

3. A grammatical category used in the classification of pronouns, possessive determiners, and verb forms according to whether they indicate the speaker, the addressee, or a third party

 • "Stop talking about yourself in the third person"
  synonym:
 • person

3. En grammatisk kategori som används vid klassificeringen av pronomen, possessiva bestämningsfaktorer och verbformer beroende på om de anger talaren, adressaten eller en tredje part

 • "Sluta prata om dig själv i tredje person"
  synonym:
 • person

Examples of using

She is a very cheerful and gragarious person.
Hon är en mycket glad och gragariös person.
A bomb from the time of World War II has exploded at a building site in Germany, killing at least one person.
En bomb från tiden för andra världskriget har exploderat på en byggarbetsplats i Tyskland och dödat minst en person.
Tom gave the report in person.
Tom gav rapporten personligen.