Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "perplexed" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "förbryllad" till svenska språket

EnglishSwedish

Perplexed

[Förbryllad]
/pərplɛkst/

adjective

1. Full of difficulty or confusion or bewilderment

  • "Perplexed language"
  • "Perplexed state of the world"
    synonym:
  • perplexed

1. Full av svårigheter eller förvirring eller förvirring

  • "Förbryllat språk"
  • "Världens förbryllade tillstånd"
    synonym:
  • förbryllad

Examples of using

He said with a perplexed expression, "I've heard nothing, so I can't say anything."
Han sa med ett förbryllat uttryck: "Jag har inte hört något, så jag kan inte säga något."
The situation left him perplexed.
Situationen gjorde honom förvirrad.
Her tears perplexed him.
Hennes tårar förbryllade honom.