Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "perfected" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "perfekterad" till svenska språket

EnglishSwedish

Perfected

[Fulländad]
/pərfɛktɪd/

adjective

1. (of plans, ideas, etc.) perfectly formed

  • "A graceful but not yet fully perfected literary style"
    synonym:
  • perfected

1. (av planer, idéer etc.) perfekt formade

  • "En graciös men ännu inte helt fulländad litterär stil"
    synonym:
  • fulländad

Examples of using

The method hasn't been perfected yet.
Metoden har inte fulländats än.