Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "percent" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "procent" till svenska språket

EnglishSwedish

Percent

[Procent]
/pərsɛnt/

noun

1. A proportion in relation to a whole (which is usually the amount per hundred)

  synonym:
 • percentage
 • ,
 • percent
 • ,
 • per centum
 • ,
 • pct

1. En andel i förhållande till en helhet (vilket vanligtvis är beloppet per hundra)

  synonym:
 • procent
 • ,
 • pct

Examples of using

A study has shown that dairy cattle can increase their milk production by up to three percent after having soothing music played to them for twelve hours per day over a nine-week period.
En studie har visat att mjölkboskap kan öka sin mjölkproduktion med upp till tre procent efter att ha fått lugnande musik spelad för dem i tolv timmar per dag under en nioveckorsperiod.
About seven percent of Guyana's population is Muslim.
Cirka sju procent av Guyanas befolkning är muslimer.
Ten is ten percent of one hundred.
Tio är tio procent av hundra.