Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "penetrating" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "penetrerande" till svenska språket

EnglishSwedish

Penetrating

[Genomträngande]
/pɛnətretɪŋ/

adjective

1. Having or demonstrating ability to recognize or draw fine distinctions

 • "An acute observer of politics and politicians"
 • "Incisive comments"
 • "Icy knifelike reasoning"
 • "As sharp and incisive as the stroke of a fang"
 • "Penetrating insight"
 • "Frequent penetrative observations"
  synonym:
 • acute
 • ,
 • discriminating
 • ,
 • incisive
 • ,
 • keen
 • ,
 • knifelike
 • ,
 • penetrating
 • ,
 • penetrative
 • ,
 • piercing
 • ,
 • sharp

1. Att ha eller visa förmåga att känna igen eller dra fina distinktioner

 • "En akut observatör av politik och politiker"
 • "Incisiva kommentarer"
 • "Isigt knivliknande resonemang"
 • "Lika skarp och skarp som ett huggtandslag"
 • "Penetrerande insikt"
 • "Frekventa penetrerande observationer"
  synonym:
 • akut
 • ,
 • diskriminerande
 • ,
 • skarp
 • ,
 • angelägen
 • ,
 • knivliknande
 • ,
 • genomträngande
 • ,
 • penetrativ
 • ,
 • piercing

2. Tending to penetrate

 • Having the power of entering or piercing
 • "A toxic penetrative spray applied to the surface"
 • "A cold penetrating wind"
 • "A penetrating odor"
  synonym:
 • penetrative
 • ,
 • penetrating

2. Tenderar att tränga igenom

 • Att ha kraften att gå in eller pierca
 • "En giftig penetrerande spray applicerad på ytan"
 • "En kall inträngande vind"
 • "En genomträngande lukt"
  synonym:
 • penetrativ
 • ,
 • genomträngande