Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "penalize" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bestraffa" till svenska språket

EnglishSwedish

Penalize

[Bestraffa]
/pɛnəlaɪz/

verb

1. Impose a penalty on

 • Inflict punishment on
 • "The students were penalized for showing up late for class"
 • "We had to punish the dog for soiling the floor again"
  synonym:
 • punish
 • ,
 • penalize
 • ,
 • penalise

1. Ålägga en påföljd på

 • Utdöma straff för
 • "Eleverna straffades för att de dök upp sent till lektionen"
 • "Vi var tvungna att straffa hunden för att ha smutsat ner golvet igen"
  synonym:
 • straffa