Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pedestal" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "pedestal" till svenska språket

EnglishSwedish

Pedestal

[Piedestal]
/pɛdəstəl/

noun

1. A support or foundation

 • "The base of the lamp"
  synonym:
 • base
 • ,
 • pedestal
 • ,
 • stand

1. Ett stöd eller en stiftelse

 • "Lampans bas"
  synonym:
 • bas
 • ,
 • piedestal
 • ,
 • stå

2. A position of great esteem (and supposed superiority)

 • "They put him on a pedestal"
  synonym:
 • pedestal

2. En position av stor aktning (och förmodad överlägsenhet)

 • "De satte honom på en piedestal"
  synonym:
 • piedestal

3. An architectural support or base (as for a column or statue)

  synonym:
 • pedestal
 • ,
 • plinth
 • ,
 • footstall

3. Ett arkitektoniskt stöd eller bas (som för en kolumn eller staty)

  synonym:
 • piedestal
 • ,
 • sockel
 • ,
 • fotstall