Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "peacefully" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fredligt" till svenska språket

EnglishSwedish

Peacefully

[Fredligt]
/pisfəli/

adverb

1. In a peaceful manner

  • "The hen settled herself on the nest most peacefully"
    synonym:
  • peacefully

1. På ett fredligt sätt

  • "Hönan bosatte sig på boet mest fridfullt"
    synonym:
  • fridfullt

Examples of using

Fred's agitation has now subsided, and he's sleeping peacefully.
Freds agitation har nu lagt sig, och han sover lugnt.
My grandmother went peacefully in the night.
Min mormor gick lugnt på natten.
He had gone there to help garbage workers strike peacefully for better pay and working conditions.
Han hade åkt dit för att hjälpa soparbetare att strejka fredligt för bättre lön och arbetsvillkor.