Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "patient" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "patient" till svenska språket

EnglishSwedish

Patient

[Patient]
/peʃənt/

noun

1. A person who requires medical care

 • "The number of emergency patients has grown rapidly"
  synonym:
 • patient

1. En person som behöver sjukvård

 • "Antalet akutpatienter har vuxit snabbt"
  synonym:
 • patient

2. The semantic role of an entity that is not the agent but is directly involved in or affected by the happening denoted by the verb in the clause

  synonym:
 • affected role
 • ,
 • patient role
 • ,
 • patient

2. Den semantiska rollen för en entitet som inte är agenten utan är direkt involverad i eller påverkas av händelsen som betecknas med verbet i satsen

  synonym:
 • berörd roll
 • ,
 • patientroll
 • ,
 • patient

adjective

1. Enduring trying circumstances with even temper or characterized by such endurance

 • "A patient smile"
 • "Was patient with the children"
 • "An exact and patient scientist"
 • "Please be patient"
  synonym:
 • patient

1. Uthärda prövande omständigheter med jämnt humör eller kännetecknas av sådan uthållighet

 • "Ett tålmodigt leende"
 • "Var tålmodig med barnen"
 • "En exakt och tålmodig vetenskapsman"
 • "Snälla ha tålamod"
  synonym:
 • patient

Examples of using

The patient didn't respond to treatment.
Patienten svarade inte på behandlingen.
Paper is patient. There may pass a long time from the planning stage till the execution of a project. Not everything agreed on paper will be respected and accomplished. There is much written down what is wrong.
Papper är tålmodigt. Det kan gå lång tid från planeringsstadiet till genomförandet av ett projekt. Allt som överenskommits på papper kommer inte att respekteras och åstadkommas. Det finns mycket nedskrivet vad som är fel.
The patient made a full recovery.
Patienten återhämtade sig helt.