Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "paternal" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "faderlig" till svenska språket

EnglishSwedish

Paternal

[Faderlig]
/pətərnəl/

adjective

1. Belonging to or inherited from one's father

 • "Spent his childhood on the paternal farm"
 • "Paternal traits"
  synonym:
 • paternal

1. Tillhör eller ärvt från sin far

 • "Tillbringade sin barndom på fädernegården"
 • "Faderliga drag"
  synonym:
 • faderlig

2. Characteristic of a father

  synonym:
 • paternal

2. Kännetecknande för en far

  synonym:
 • faderlig

3. Relating to or characteristic of or befitting a parent

 • "Parental guidance"
  synonym:
 • parental
 • ,
 • maternal
 • ,
 • paternal

3. Relaterar till eller kännetecknar eller anstår en förälder

 • "Föräldravägledning"
  synonym:
 • förälder
 • ,
 • moder
 • ,
 • faderlig

4. Related on the father's side

 • "A paternal aunt"
  synonym:
 • agnate
 • ,
 • agnatic
 • ,
 • paternal

4. Släkt på faderns sida

 • "En faster"
  synonym:
 • agnate
 • ,
 • agnatisk
 • ,
 • faderlig