Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pat" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "pat" till svenska språket

EnglishSwedish

Pat

[Klappa]
/pæt/

noun

1. The sound made by a gentle blow

  synonym:
 • pat
 • ,
 • rap
 • ,
 • tap

1. Ljudet som görs av ett milt slag

  synonym:
 • klappa
 • ,
 • rap
 • ,
 • trycka

2. A light touch or stroke

  synonym:
 • tap
 • ,
 • pat
 • ,
 • dab

2. En lätt beröring eller slag

  synonym:
 • trycka
 • ,
 • klappa
 • ,
 • dutta

verb

1. Pat or squeeze fondly or playfully, especially under the chin

  synonym:
 • chuck
 • ,
 • pat

1. Klappa eller kläm dig med glädje eller lekfullt, särskilt under hakan

  synonym:
 • chuck
 • ,
 • klappa

2. Hit lightly

 • "Pat him on the shoulder"
  synonym:
 • dab
 • ,
 • pat

2. Slå lätt

 • "Klappa honom på axeln"
  synonym:
 • dutta
 • ,
 • klappa

adjective

1. Having only superficial plausibility

 • "Glib promises"
 • "A slick commercial"
  synonym:
 • glib
 • ,
 • pat
 • ,
 • slick

1. Har bara ytlig rimlighet

 • "Glib lovar"
 • "En smart reklam"
  synonym:
 • glib
 • ,
 • klappa
 • ,
 • snygg

2. Exactly suited to the occasion

 • "A pat reply"
  synonym:
 • pat

2. Exakt lämpad för tillfället

 • "Ett svar"
  synonym:
 • klappa

adverb

1. Completely or perfectly

 • "He has the lesson pat"
 • "Had the system down pat"
  synonym:
 • pat

1. Helt eller perfekt

 • "Han har lektionsklappen"
 • "Hade systemet ner pat"
  synonym:
 • klappa