Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pasture" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "betesmark" till svenska språket

EnglishSwedish

Pasture

[Betesmark]
/pæsʧər/

noun

1. A field covered with grass or herbage and suitable for grazing by livestock

  synonym:
 • pasture
 • ,
 • pastureland
 • ,
 • grazing land
 • ,
 • lea
 • ,
 • ley

1. En åker täckt med gräs eller ört och lämplig för bete av boskap

  synonym:
 • betesmark
 • ,
 • lea
 • ,
 • ley

2. Bulky food like grass or hay for browsing or grazing horses or cattle

  synonym:
 • eatage
 • ,
 • forage
 • ,
 • pasture
 • ,
 • pasturage
 • ,
 • grass

2. Skrymmande mat som gräs eller hö för att surfa eller beta hästar eller nötkreatur

  synonym:
 • äta
 • ,
 • foder
 • ,
 • betesmark
 • ,
 • gräs

verb

1. Let feed in a field or pasture or meadow

  synonym:
 • crop
 • ,
 • graze
 • ,
 • pasture

1. Låt livnära sig på en åker eller betesmark eller äng

  synonym:
 • gröda
 • ,
 • beta
 • ,
 • betesmark

2. Feed as in a meadow or pasture

 • "The herd was grazing"
  synonym:
 • crop
 • ,
 • browse
 • ,
 • graze
 • ,
 • range
 • ,
 • pasture

2. Foder som på en äng eller betesmark

 • "Flocken betade"
  synonym:
 • gröda
 • ,
 • bläddra
 • ,
 • beta
 • ,
 • räckvidd
 • ,
 • betesmark

Examples of using

That pasture is ten acres.
Den betesmarken är tio tunnland.