Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "paste" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "pasta" till svenska språket

EnglishSwedish

Paste

[Klistra in]
/pest/

noun

1. Any mixture of a soft and malleable consistency

  synonym:
 • paste

1. Varje blandning av en mjuk och formbar konsistens

  synonym:
 • klistra in

2. A hard, brilliant lead glass that is used in making artificial jewelry

  synonym:
 • paste

2. Ett hårt, briljant blyglas som används för att tillverka konstgjorda smycken

  synonym:
 • klistra in

3. An adhesive made from water and flour or starch

 • Used on paper and paperboard
  synonym:
 • paste
 • ,
 • library paste

3. Ett lim tillverkat av vatten och mjöl eller stärkelse

 • Används på papper och kartong
  synonym:
 • klistra in
 • ,
 • bibliotekspasta

4. A tasty mixture to be spread on bread or crackers or used in preparing other dishes

  synonym:
 • spread
 • ,
 • paste

4. En välsmakande blandning som ska spridas på bröd eller kex eller användas för att tillaga andra rätter

  synonym:
 • sprida
 • ,
 • klistra in

verb

1. Join or attach with or as if with glue

 • "Paste the sign on the wall"
 • "Cut and paste the sentence in the text"
  synonym:
 • glue
 • ,
 • paste

1. Sammanfoga eller fästa med eller som med lim

 • "Klistra in skylten på väggen"
 • "Klipp och klistra in meningen i texten"
  synonym:
 • lim
 • ,
 • klistra in

2. Hit with the fists

 • "He pasted his opponent"
  synonym:
 • paste

2. Slå med nävarna

 • "Han klistrade in sin motståndare"
  synonym:
 • klistra in

3. Cover the surface of

 • "Paste the wall with burlap"
  synonym:
 • paste

3. Täck ytan av

 • "Klistra in väggen med säckväv"
  synonym:
 • klistra in

Examples of using

Has anyone seen the paste?
Har någon sett pastan?