Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "passion" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "passion" till svenska språket

EnglishSwedish

Passion

[Passion]
/pæʃən/

noun

1. A strong feeling or emotion

  synonym:
 • passion
 • ,
 • passionateness

1. En stark känsla eller känsla

  synonym:
 • passion

2. The trait of being intensely emotional

  synonym:
 • heat
 • ,
 • warmth
 • ,
 • passion

2. Egenskapen att vara intensivt känslomässig

  synonym:
 • värme
 • ,
 • passion

3. Something that is desired intensely

 • "His rage for fame destroyed him"
  synonym:
 • rage
 • ,
 • passion

3. Något som önskas intensivt

 • "Hans ilska efter berömmelse förstörde honom"
  synonym:
 • raseri
 • ,
 • passion

4. An irrational but irresistible motive for a belief or action

  synonym:
 • mania
 • ,
 • passion
 • ,
 • cacoethes

4. Ett irrationellt men oemotståndligt motiv för en tro eller handling

  synonym:
 • mani
 • ,
 • passion
 • ,
 • cacoethes

5. A feeling of strong sexual desire

  synonym:
 • passion

5. En känsla av stark sexuell lust

  synonym:
 • passion

6. Any object of warm affection or devotion

 • "The theater was her first love"
 • "He has a passion for cock fighting"
  synonym:
 • love
 • ,
 • passion

6. Alla föremål för varm tillgivenhet eller hängivenhet

 • "Teatern var hennes första kärlek"
 • "Han har en passion för kukkamp"
  synonym:
 • kärlek
 • ,
 • passion

7. The suffering of jesus at the crucifixion

  synonym:
 • Passion
 • ,
 • Passion of Christ

7. Jesu lidande vid korsfästelsen

  synonym:
 • Passion
 • ,
 • Kristi lidande

Examples of using

Tom tried to conceal his passion for Mary.
Tom försökte dölja sin passion för Mary.
Reading is my passion.
Att läsa är min passion.
I’m driven by my passion.
Jag drivs av min passion.