Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "passer" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "passer" till svenska språket

EnglishSwedish

Passer

[Passagerare]
/pæsər/

noun

1. A person who passes by casually or by chance

  synonym:
 • passerby
 • ,
 • passer-by
 • ,
 • passer

1. En person som går förbi slentrianmässigt eller av en slump

  synonym:
 • förbipasserande

2. A person who passes as a member of a different ethnic or racial group

  synonym:
 • passer

2. En person som passerar som medlem av en annan etnisk eller rasgrupp

  synonym:
 • förbipasserande

3. A student who passes an examination

  synonym:
 • passer

3. En student som klarar ett prov

  synonym:
 • förbipasserande

4. (football) a ball carrier who tries to gain ground by throwing a forward pass

  synonym:
 • passer
 • ,
 • forward passer

4. (fotboll) en bollbärare som försöker vinna mark genom att kasta en framåtpassning

  synonym:
 • förbipasserande
 • ,
 • framåtpassare

5. Type genus of the passeridae

  synonym:
 • Passer
 • ,
 • genus Passer

5. Typsläkte av passeridae

  synonym:
 • Passagerare
 • ,
 • släkte Passer