Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "partition" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "partition" till svenska språket

EnglishSwedish

Partition

[Partition]
/pɑrtɪʃən/

noun

1. A vertical structure that divides or separates (as a wall divides one room from another)

  synonym:
 • partition
 • ,
 • divider

1. En vertikal struktur som delar eller separerar (som en vägg skiljer ett rum från ett annat)

  synonym:
 • partition
 • ,
 • avdelare

2. (computer science) the part of a hard disk that is dedicated to a particular operating system or application and accessed as a single unit

  synonym:
 • partition

2. (datavetenskap) den del av en hårddisk som är dedikerad till ett visst operativsystem eller en viss applikation och nås som en enda enhet

  synonym:
 • partition

3. (anatomy) a structure that separates areas in an organism

  synonym:
 • partition

3. (anatomi) en struktur som separerar områden i en organism

  synonym:
 • partition

4. The act of dividing or partitioning

 • Separation by the creation of a boundary that divides or keeps apart
  synonym:
 • division
 • ,
 • partition
 • ,
 • partitioning
 • ,
 • segmentation
 • ,
 • sectionalization
 • ,
 • sectionalisation

4. Handlingen att dela eller dela upp

 • Separation genom att skapa en gräns som delar eller håller isär
  synonym:
 • division
 • ,
 • partition
 • ,
 • partitionering
 • ,
 • segmentering
 • ,
 • sektionering

verb

1. Divide into parts, pieces, or sections

 • "The arab peninsula was partitioned by the british"
  synonym:
 • partition
 • ,
 • partition off

1. Dela upp i delar, bitar eller sektioner

 • "Den arabiska halvön delades upp av britterna"
  synonym:
 • partition
 • ,
 • partitionera av

2. Separate or apportion into sections

 • "Partition a room off"
  synonym:
 • partition
 • ,
 • zone

2. Separera eller fördela i sektioner

 • "Dela ett rum av"
  synonym:
 • partition
 • ,
 • zon