Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "partisan" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "partisan" till svenska språket

EnglishSwedish

Partisan

[Partisan]
/pɑrtəzən/

noun

1. A fervent and even militant proponent of something

  synonym:
 • partisan
 • ,
 • zealot
 • ,
 • drumbeater

1. En ivrig och till och med militant förespråkare för något

  synonym:
 • partisan
 • ,
 • eldsjäl
 • ,
 • trumslagare

2. An ardent and enthusiastic supporter of some person or activity

  synonym:
 • enthusiast
 • ,
 • partisan
 • ,
 • partizan

2. En ivrig och entusiastisk anhängare av någon person eller aktivitet

  synonym:
 • entusiast
 • ,
 • partisan
 • ,
 • partizan

3. A pike with a long tapering double-edged blade with lateral projections

 • 16th and 17th centuries
  synonym:
 • partisan
 • ,
 • partizan

3. En gädda med ett långt avsmalnande tveeggat blad med sidoutsprång

 • 1500- och 1600-talen
  synonym:
 • partisan
 • ,
 • partizan

adjective

1. Devoted to a cause or party

  synonym:
 • partisan
 • ,
 • partizan

1. Ägnas åt en sak eller fest

  synonym:
 • partisan
 • ,
 • partizan