Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "parole" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "parole" till svenska språket

EnglishSwedish

Parole

[Parole]
/pəroʊl/

noun

1. A promise

 • "He gave his word"
  synonym:
 • parole
 • ,
 • word
 • ,
 • word of honor

1. Ett löfte

 • "Han gav sitt ord"
  synonym:
 • villkorlig frigivning
 • ,
 • ord
 • ,
 • hedersord

2. A secret word or phrase known only to a restricted group

 • "He forgot the password"
  synonym:
 • password
 • ,
 • watchword
 • ,
 • word
 • ,
 • parole
 • ,
 • countersign

2. Ett hemligt ord eller en fras som endast är känd för en begränsad grupp

 • "Han glömde lösenordet"
  synonym:
 • lösenord
 • ,
 • ledord
 • ,
 • ord
 • ,
 • villkorlig frigivning
 • ,
 • mottecken

3. (law) a conditional release from imprisonment that entitles the person to serve the remainder of the sentence outside the prison as long as the terms of release are complied with

  synonym:
 • parole

3. (lag) en villkorlig frigivning från fängelse som ger personen rätt att avtjäna återstoden av straffet utanför fängelset så länge frigivningsvillkoren efterlevs

  synonym:
 • villkorlig frigivning

verb

1. Release a criminal from detention and place him on parole

 • "The prisoner was paroled after serving 10 years in prison"
  synonym:
 • parole

1. Släpp en brottsling från häktet och ställ honom villkorligt frigiven

 • "Fången frigavs efter att ha avtjänat 10 års fängelse"
  synonym:
 • villkorlig frigivning