Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "parody" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "parodi" till svenska språket

EnglishSwedish

Parody

[Parodi]
/pɛrədi/

noun

1. A composition that imitates or misrepresents somebody's style, usually in a humorous way

  synonym:
 • parody
 • ,
 • lampoon
 • ,
 • spoof
 • ,
 • sendup
 • ,
 • mockery
 • ,
 • takeoff
 • ,
 • burlesque
 • ,
 • travesty
 • ,
 • charade
 • ,
 • pasquinade
 • ,
 • put-on

1. En komposition som imiterar eller förvränger någons stil, vanligtvis på ett humoristiskt sätt

  synonym:
 • parodi
 • ,
 • lampoon
 • ,
 • skicka upp
 • ,
 • hån
 • ,
 • ta av
 • ,
 • burlesk
 • ,
 • travesti
 • ,
 • charad
 • ,
 • pasquinade
 • ,
 • sätta på

2. Humorous or satirical mimicry

  synonym:
 • parody
 • ,
 • mockery
 • ,
 • takeoff

2. Humoristisk eller satirisk mimik

  synonym:
 • parodi
 • ,
 • hån
 • ,
 • ta av

verb

1. Make a spoof of or make fun of

  synonym:
 • parody

1. Göra en parodi på eller göra narr av

  synonym:
 • parodi

2. Make a parody of

 • "The students spoofed the teachers"
  synonym:
 • spoof
 • ,
 • burlesque
 • ,
 • parody

2. Göra en parodi på

 • "Eleverna förfalskade lärarna"
  synonym:
 • parodi
 • ,
 • burlesk

Examples of using

The newspaper published a hilarious parody of the president's speech.
Tidningen publicerade en rolig parodi på presidentens tal.