Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "park" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "park" till svenska språket

EnglishSwedish

Park

[Parkera]
/pɑrk/

noun

1. A large area of land preserved in its natural state as public property

 • "There are laws that protect the wildlife in this park"
  synonym:
 • park
 • ,
 • parkland

1. Ett stort markområde bevarat i naturligt tillstånd som allmän egendom

 • "Det finns lagar som skyddar djurlivet i den här parken"
  synonym:
 • parkera
 • ,
 • parklandskap

2. A piece of open land for recreational use in an urban area

 • "They went for a walk in the park"
  synonym:
 • park
 • ,
 • commons
 • ,
 • common
 • ,
 • green

2. En bit öppen mark för rekreationsbruk i en tätort

 • "De gick en promenad i parken"
  synonym:
 • parkera
 • ,
 • allmänningar
 • ,
 • vanlig
 • ,
 • grön

3. A facility in which ball games are played (especially baseball games)

 • "Take me out to the ballpark"
  synonym:
 • ballpark
 • ,
 • park

3. En anläggning där bollspel spelas (särskilt basebollspel)

 • "Ta mig ut till bollplanet"
  synonym:
 • ballpark
 • ,
 • parkera

4. Scottish explorer in africa (1771-1806)

  synonym:
 • Park
 • ,
 • Mungo Park

4. Skotsk upptäcktsresande i afrika (1771-1806)

  synonym:
 • Parkera
 • ,
 • Mungo Park

5. A lot where cars are parked

  synonym:
 • parking lot
 • ,
 • car park
 • ,
 • park
 • ,
 • parking area

5. Mycket där bilar står parkerade

  synonym:
 • parkeringsplats
 • ,
 • parkering
 • ,
 • parkera
 • ,
 • parkeringsområde

6. A gear position that acts as a parking brake

 • "The put the car in park and got out"
  synonym:
 • park

6. Ett växelläge som fungerar som parkeringsbroms

 • "The satte bilen i park och gick ut"
  synonym:
 • parkera

verb

1. Place temporarily

 • "Park the car in the yard"
 • "Park the children with the in-laws"
 • "Park your bag in this locker"
  synonym:
 • park

1. Placera tillfälligt

 • "Parkera bilen på gården"
 • "Parkera barnen med svärföräldrarna"
 • "Parkera din väska i det här skåpet"
  synonym:
 • parkera

2. Maneuver a vehicle into a parking space

 • "Park the car in front of the library"
 • "Can you park right here?"
  synonym:
 • park

2. Manövrera ett fordon till en parkeringsplats

 • "Parka bilen framför biblioteket"
 • "Kan du parkera här?"
  synonym:
 • parkera

Examples of using

Remember what the park was, and what it now is!
Kom ihåg vad parken var, och vad den nu är!
The new park is the pride of our city.
Den nya parken är vår stads stolthet.
You can't park on this street.
Du kan inte parkera på den här gatan.