Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "parental" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "förälder" till svenska språket

EnglishSwedish

Parental

[Förälder]
/pərɛntəl/

adjective

1. Designating the generation of organisms from which hybrid offspring are produced

  synonym:
 • parental

1. Ange generationen av organismer från vilka hybridavkommor produceras

  synonym:
 • förälder

2. Relating to or characteristic of or befitting a parent

 • "Parental guidance"
  synonym:
 • parental
 • ,
 • maternal
 • ,
 • paternal

2. Relaterar till eller kännetecknar eller anstår en förälder

 • "Föräldravägledning"
  synonym:
 • förälder
 • ,
 • moder
 • ,
 • faderlig

Examples of using

He leaves the parental roof soon.
Han lämnar föräldrataket snart.