Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "parade" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "parad" till svenska språket

EnglishSwedish

Parade

[Parad]
/pəred/

noun

1. A ceremonial procession including people marching

  synonym:
 • parade

1. En ceremoniell procession inklusive människor som marscherar

  synonym:
 • parad

2. An extended (often showy) succession of persons or things

 • "A parade of strollers on the mall"
 • "A parade of witnesses"
  synonym:
 • parade

2. En utökad (ofta prålig) följd av personer eller saker

 • "En parad av barnvagnar på köpcentret"
 • "En parad av vittnen"
  synonym:
 • parad

3. A visible display

 • "She made a parade of her sorrows"
  synonym:
 • parade

3. En synlig display

 • "Hon gjorde en parad av sina sorger"
  synonym:
 • parad

verb

1. Walk ostentatiously

 • "She parades her new husband around town"
  synonym:
 • parade
 • ,
 • exhibit
 • ,
 • march

1. Gå pråligt

 • "Hon paraderar sin nya man runt i stan"
  synonym:
 • parad
 • ,
 • utställning
 • ,
 • mars

2. March in a procession

 • "The veterans paraded down the street"
  synonym:
 • parade
 • ,
 • troop
 • ,
 • promenade

2. Marschera i en procession

 • "Veteranerna paraderade nerför gatan"
  synonym:
 • parad
 • ,
 • trupp
 • ,
 • strandpromenad

Examples of using

The parade had already begun when we got there.
Paraden hade börjat redan när vi kom dit.
Don't make such a parade of your wealth.
Gör inte en sådan parad av din rikedom.