Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "panicky" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "panicky" till svenska språket

EnglishSwedish

Panicky

[Panik]
/pænɪki/

adjective

1. Thrown into a state of intense fear or desperation

 • "Became panicky as the snow deepened"
 • "Felt panicked before each exam"
 • "Trying to keep back the panic-stricken crowd"
 • "The terrified horse bolted"
  synonym:
 • panicky
 • ,
 • panicked
 • ,
 • panic-stricken
 • ,
 • panic-struck
 • ,
 • terrified
 • ,
 • frightened

1. Kastas in i ett tillstånd av intensiv rädsla eller desperation

 • "Blev panikslagen när snön fördjupades"
 • "Kände panik inför varje tentamen"
 • "Försöker hålla tillbaka den panikslagna publiken"
 • "Den skräckslagna hästen bultade"
  synonym:
 • panik
 • ,
 • panikslagen
 • ,
 • skräckslagen
 • ,
 • rädd