Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "painted" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "målad" till svenska språket

EnglishSwedish

Painted

[Målad]
/pentɪd/

adjective

1. Coated with paint

 • "Freshly painted lawn furniture"
  synonym:
 • painted

1. Belagd med färg

 • "Nymålade gräsmattemöbler"
  synonym:
 • målad

2. Lacking substance or vitality as if produced by painting

 • "In public he wore a painted smile"
  synonym:
 • painted

2. Saknar substans eller vitalitet som om den framställts genom målning

 • "Offentligt bar han ett målat leende"
  synonym:
 • målad

3. Having makeup applied

 • "Brazen painted faces"
  synonym:
 • painted

3. Att ha smink applicerat

 • "Fräcka målade ansikten"
  synonym:
 • målad

4. Having sections or patches colored differently and usually brightly

 • "A jester dressed in motley"
 • "The painted desert"
 • "A particolored dress"
 • "A piebald horse"
 • "Pied daisies"
  synonym:
 • motley
 • ,
 • calico
 • ,
 • multicolor
 • ,
 • multi-color
 • ,
 • multicolour
 • ,
 • multi-colour
 • ,
 • multicolored
 • ,
 • multi-colored
 • ,
 • multicoloured
 • ,
 • multi-coloured
 • ,
 • painted
 • ,
 • particolored
 • ,
 • particoloured
 • ,
 • piebald
 • ,
 • pied
 • ,
 • varicolored
 • ,
 • varicoloured

4. Att ha sektioner eller fläckar färgade olika och vanligtvis ljust

 • "En gycklare klädd i brokigt"
 • "Den målade öknen"
 • "En partifärgad klänning"
 • "En piebald häst"
 • "Pied prästkragar"
  synonym:
 • brokig
 • ,
 • calico
 • ,
 • flerfärgad
 • ,
 • mångfärgad
 • ,
 • målad
 • ,
 • partifärgad
 • ,
 • piebald
 • ,
 • pied
 • ,
 • varicolored
 • ,
 • varicoloured

Examples of using

You'll have to use the rear door while the house is being painted.
Du måste använda bakdörren medan huset målas.
The doctor painted Tom's throat with iodine.
Läkaren målade Toms hals med jod.
The house was painted white.
Huset målades vitt.