Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "paint" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "måla" till svenska språket

EnglishSwedish

Paint

[Måla]
/pent/

noun

1. A substance used as a coating to protect or decorate a surface (especially a mixture of pigment suspended in a liquid)

 • Dries to form a hard coating
 • "Artists use `paint' and `pigment' interchangeably"
  synonym:
 • paint
 • ,
 • pigment

1. Ett ämne som används som beläggning för att skydda eller dekorera en yta (särskilt en blandning av pigment suspenderat i en vätska)

 • Torkar för att bilda en hård beläggning
 • "Artister använder `paint' och `pigment' omväxlande"
  synonym:
 • måla
 • ,
 • pigment

2. (basketball) a space (including the foul line) in front of the basket at each end of a basketball court

 • Usually painted a different color from the rest of the court
 • "He hit a jump shot from the top of the key"
 • "He dominates play in the paint"
  synonym:
 • key
 • ,
 • paint

2. (basket) ett utrymme (inklusive fellinjen) framför korgen i vardera änden av en basketplan

 • Målade vanligtvis en annan färg än resten av banan
 • "Han slog ett hoppskott från toppen av nyckeln"
 • "Han dominerar leken i färgen"
  synonym:
 • nyckel
 • ,
 • måla

3. Makeup consisting of a pink or red powder applied to the cheeks

  synonym:
 • rouge
 • ,
 • paint
 • ,
 • blusher

3. Makeup bestående av ett rosa eller rött pulver som appliceras på kinderna

  synonym:
 • rouge
 • ,
 • måla

verb

1. Make a painting

 • "He painted all day in the garden"
 • "He painted a painting of the garden"
  synonym:
 • paint

1. Gör en målning

 • "Han målade hela dagen i trädgården"
 • "Han målade en målning av trädgården"
  synonym:
 • måla

2. Apply paint to

 • Coat with paint
 • "We painted the rooms yellow"
  synonym:
 • paint

2. Applicera färg på

 • Päls med färg
 • "Vi målade rummen gula"
  synonym:
 • måla

3. Make a painting of

 • "He painted his mistress many times"
  synonym:
 • paint

3. Göra en målning av

 • "Han målade sin älskarinna många gånger"
  synonym:
 • måla

4. Apply a liquid to

 • E.g., paint the gutters with linseed oil
  synonym:
 • paint

4. Applicera en vätska på

 • T. ex., måla rännorna med linolja
  synonym:
 • måla

Examples of using

I asked Tom how much he thought it would cost to get someone to paint our house.
Jag frågade Tom hur mycket han trodde att det skulle kosta att få någon att måla vårt hus.
We can paint your room any color you want.
Vi kan måla ditt rum vilken färg du vill.
How much would you charge to paint my house?
Hur mycket skulle du ta betalt för att måla mitt hus?