Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "painfully" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "smärtsamt" till svenska språket

EnglishSwedish

Painfully

[Smärtsamt]
/penfəli/

adverb

1. Unpleasantly

 • "His ignorance was painfully obvious"
  synonym:
 • painfully
 • ,
 • distressingly

1. Obehagligt

 • "Hans okunnighet var smärtsamt uppenbar"
  synonym:
 • smärtsamt
 • ,
 • bedrövligt

2. In or as if in pain

 • "She moved painfully forward"
 • "Sorely wounded"
  synonym:
 • painfully
 • ,
 • sorely

2. I eller som om i smärta

 • "Hon rörde sig smärtsamt framåt"
 • "Mycket sårad"
  synonym:
 • smärtsamt
 • ,
 • mycket

Examples of using

When Rafael was studying medicine, he painfully saw how people afflicted by heart diseases died due to lack of adequate medical equipment.
När Rafael studerade medicin såg han smärtsamt hur människor som drabbats av hjärtsjukdomar dog på grund av brist på adekvat medicinsk utrustning.
Your words wound painfully.
Dina ord sårar smärtsamt.