Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pacemaker" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "pacemaker" till svenska språket

EnglishSwedish

Pacemaker

[Pacemaker]
/pesmekər/

noun

1. A leading instance in its field

 • "The new policy will be a pacesetter in community relations"
  synonym:
 • pacesetter
 • ,
 • pacemaker

1. En ledande instans inom sitt område

 • "Den nya politiken kommer att bli en taktsättare i samhällsrelationerna"
  synonym:
 • pacesetter
 • ,
 • pacemaker

2. A specialized bit of heart tissue that controls the heartbeat

  synonym:
 • pacemaker
 • ,
 • cardiac pacemaker
 • ,
 • sinoatrial node
 • ,
 • SA node

2. En specialiserad bit av hjärtvävnad som styr hjärtslagen

  synonym:
 • pacemaker
 • ,
 • sinoatrial nod
 • ,
 • SA-nod

3. An implanted electronic device that takes over the function of the natural cardiac pacemaker

  synonym:
 • pacemaker
 • ,
 • artificial pacemaker

3. En implanterad elektronisk apparat som tar över funktionen hos den naturliga pacemakern

  synonym:
 • pacemaker
 • ,
 • konstgjord pacemaker

4. A horse used to set the pace in racing

  synonym:
 • pacer
 • ,
 • pacemaker
 • ,
 • pacesetter

4. En häst brukade sätta tempot i racing

  synonym:
 • pacer
 • ,
 • pacemaker
 • ,
 • pacesetter

Examples of using

I've got a pacemaker.
Jag har en pacemaker.