Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "oyster" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ostron" till svenska språket

EnglishSwedish

Oyster

[Ostron]
/ɔɪstər/

noun

1. Marine mollusks having a rough irregular shell

 • Found on the sea bed mostly in coastal waters
  synonym:
 • oyster

1. Marina blötdjur med ett grovt oregelbundet skal

 • Finns på havsbottnen mestadels i kustvatten
  synonym:
 • ostron

2. Edible body of any of numerous oysters

  synonym:
 • huitre
 • ,
 • oyster

2. Ätbar kropp av något av många ostron

  synonym:
 • huitre
 • ,
 • ostron

3. A small muscle on each side of the back of a fowl

  synonym:
 • oyster

3. En liten muskel på varje sida av baksidan av en höns

  synonym:
 • ostron

verb

1. Gather oysters, dig oysters

  synonym:
 • oyster

1. Samla ostron, gräv ostron

  synonym:
 • ostron