Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ox" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "oxe" till svenska språket

EnglishSwedish

Ox

[Oxe]
/ɑks/

noun

1. An adult castrated bull of the genus bos

 • Especially bos taurus
  synonym:
 • ox

1. En vuxen kastrerad tjur av släktet bos

 • Särskilt bos taurus
  synonym:
 • oxe

2. Any of various wild bovines especially of the genera bos or closely related bibos

  synonym:
 • ox
 • ,
 • wild ox

2. Någon av olika vilda nötkreatur, särskilt av släktena bos eller närbesläktade bibos

  synonym:
 • oxe
 • ,
 • vild oxe

Examples of using

An old ox makes straight furrows
En gammal oxe gör raka fåror
Strong as an ox.
Stark som en oxe.
From the old ox, the young one learns to plow.
Av den gamla oxen lär sig den unge att plöja.