Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "oversight" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tillsyn" till svenska språket

EnglishSwedish

Oversight

[Tillsyn]
/oʊvərsaɪt/

noun

1. An unintentional omission resulting from failure to notice something

  synonym:
 • oversight
 • ,
 • inadvertence

1. En oavsiktlig underlåtenhet till följd av underlåtenhet att märka något

  synonym:
 • tillsyn
 • ,
 • oavsiktlig

2. Management by overseeing the performance or operation of a person or group

  synonym:
 • supervision
 • ,
 • supervising
 • ,
 • superintendence
 • ,
 • oversight

2. Ledning genom att övervaka en persons eller grupps prestation eller verksamhet

  synonym:
 • tillsyn
 • ,
 • övervaka

3. A mistake resulting from inattention

  synonym:
 • oversight
 • ,
 • lapse

3. Ett misstag till följd av ouppmärksamhet

  synonym:
 • tillsyn
 • ,
 • förfalla

Examples of using

Maybe it was just an oversight.
Det kanske bara var ett förbiseende.
Tom said that the mistake was due to an oversight.
Tom sa att misstaget berodde på ett förbiseende.