Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "overlook" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "overlook" till svenska språket

EnglishSwedish

Overlook

[Förbise]
/oʊvərlʊk/

noun

1. A high place affording a good view

  synonym:
 • overlook

1. En hög plats som ger bra utsikt

  synonym:
 • utsikt

verb

1. Look past, fail to notice

  synonym:
 • overlook

1. Titta förbi, misslyckas med att märka

  synonym:
 • utsikt

2. Be oriented in a certain direction

 • "The house looks out on a tennis court"
 • "The apartment overlooks the hudson"
  synonym:
 • look out on
 • ,
 • look out over
 • ,
 • overlook
 • ,
 • look across

2. Vara orienterad i en viss riktning

 • "Huset ser ut på en tennisbana"
 • "Lägenheten har utsikt över hudson"
  synonym:
 • titta ut på
 • ,
 • titta ut över
 • ,
 • utsikt
 • ,
 • titta tvärs

3. Leave undone or leave out

 • "How could i miss that typo?"
 • "The workers on the conveyor belt miss one out of ten"
  synonym:
 • neglect
 • ,
 • pretermit
 • ,
 • omit
 • ,
 • drop
 • ,
 • miss
 • ,
 • leave out
 • ,
 • overlook
 • ,
 • overleap

3. Lämna ogjort eller lämna utanför

 • "Hur kunde jag missa det stavfelet?"
 • "Arbetarna på transportbandet missar en av tio"
  synonym:
 • försumma
 • ,
 • förtid
 • ,
 • utelämna
 • ,
 • släppa
 • ,
 • fröken
 • ,
 • lämna utanför
 • ,
 • utsikt
 • ,
 • överlappa

4. Look down on

 • "The villa dominates the town"
  synonym:
 • dominate
 • ,
 • command
 • ,
 • overlook
 • ,
 • overtop

4. Titta ner på

 • "Villan dominerar staden"
  synonym:
 • dominera
 • ,
 • kommando
 • ,
 • utsikt
 • ,
 • overtop

5. Watch over

 • "I am overlooking her work"
  synonym:
 • overlook

5. Vaka över

 • "Jag förbiser hennes arbete"
  synonym:
 • utsikt

Examples of using

I'll overlook it this time, but don't let it happen again.
Jag kommer att förbise det den här gången, men låt det inte hända igen.
These kinds of mistakes are easy to overlook.
Den här typen av misstag är lätta att förbise.
This kind of mistake is easy to overlook.
Den här typen av misstag är lätt att förbise.