Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "overlap" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "överlappning" till svenska språket

EnglishSwedish

Overlap

[Överlappning]
/oʊvərlæp/

noun

1. A representation of common ground between theories or phenomena

 • "There was no overlap between their proposals"
  synonym:
 • overlap
 • ,
 • convergence
 • ,
 • intersection

1. En representation av gemensam grund mellan teorier eller fenomen

 • "Det fanns ingen överlappning mellan deras förslag"
  synonym:
 • överlappning
 • ,
 • konvergens
 • ,
 • korsning

2. The property of partial coincidence in time

  synonym:
 • overlap

2. Egenskapen partiell tillfällighet i tiden

  synonym:
 • överlappning

3. A flap that lies over another part

 • "The lap of the shingles should be at least ten inches"
  synonym:
 • lap
 • ,
 • overlap

3. En klaff som ligger över en annan del

 • "Varvet på bältrosen bör vara minst tio tum"
  synonym:
 • varv
 • ,
 • överlappning

verb

1. Coincide partially or wholly

 • "Our vacations overlap"
  synonym:
 • overlap

1. Sammanfalla delvis eller helt

 • "Våra semestrar överlappar varandra"
  synonym:
 • överlappning

2. Extend over and cover a part of

 • "The roofs of the houses overlap in this crowded city"
  synonym:
 • overlap

2. Sträcka sig över och täcka en del av

 • "Husens tak överlappar varandra i denna trånga stad"
  synonym:
 • överlappning

Examples of using

It's clear that our arguments don't overlap at all.
Det är tydligt att våra argument inte överlappar varandra alls.