Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "overestimate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "överskatta" till svenska språket

EnglishSwedish

Overestimate

[Överskatta]
/oʊvərɛstəmet/

noun

1. An appraisal that is too high

  synonym:
 • overestimate
 • ,
 • overestimation
 • ,
 • overvaluation
 • ,
 • overappraisal

1. En bedömning som är för hög

  synonym:
 • överskatta
 • ,
 • överskattning
 • ,
 • övervärdering

2. A calculation that results in an estimate that is too high

  synonym:
 • overestimate
 • ,
 • overestimation
 • ,
 • overrating
 • ,
 • overreckoning

2. En beräkning som resulterar i en för hög uppskattning

  synonym:
 • överskatta
 • ,
 • överskattning
 • ,
 • överräkning

verb

1. Make too high an estimate of

 • "He overestimated his own powers"
  synonym:
 • overestimate
 • ,
 • overrate

1. Göra för hög uppskattning av

 • "Han överskattade sina egna krafter"
  synonym:
 • överskatta

2. Assign too high a value to

 • "You are overestimating the value of your old car"
  synonym:
 • overvalue
 • ,
 • overestimate

2. Tilldela ett för högt värde till

 • "Du överskattar värdet på din gamla bil"
  synonym:
 • övervärdera
 • ,
 • överskatta

Examples of using

We cannot overestimate the value of health.
Vi kan inte överskatta värdet av hälsa.
You overestimate him.
Du överskattar honom.