Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "overdrive" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "overdrive" till svenska språket

EnglishSwedish

Overdrive

[Överväxel]
/oʊvərdraɪv/

noun

1. The state of high or excessive activity or productivity or concentration

 • "Troops are ready to go into overdrive as soon as the signal is given"
 • "Melissa's brain was in overdrive"
  synonym:
 • overdrive

1. Tillståndet med hög eller överdriven aktivitet eller produktivitet eller koncentration

 • "Trupper är redo att gå i överväxel så snart signalen ges"
 • "Melissas hjärna var i överdrift"
  synonym:
 • överväxel

2. A high gear used at high speeds to maintain the driving speed with less output power

  synonym:
 • overdrive

2. En hög växel som används vid höga hastigheter för att bibehålla körhastigheten med mindre uteffekt

  synonym:
 • överväxel

verb

1. Drive or work too hard

 • "The teacher is overworking his students"
 • "Overdriving people often suffer stress"
  synonym:
 • overdrive

1. Kör eller jobba för hårt

 • "Läraren överanstränger sina elever"
 • "Överdrivande människor lider ofta av stress"
  synonym:
 • överväxel

2. Make use of too often or too extensively

  synonym:
 • overuse
 • ,
 • overdrive

2. Använd för ofta eller för mycket

  synonym:
 • överanvändning
 • ,
 • överväxel