Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "overall" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "övergripande" till svenska språket

EnglishSwedish

Overall

[Totalt]
/oʊvərɔl/

noun

1. (usually plural) work clothing consisting of denim trousers (usually with a bib and shoulder straps)

  synonym:
 • overall

1. (vanligtvis plural) arbetskläder bestående av jeansbyxor (vanligtvis med haklapp och axelremmar)

  synonym:
 • övergripande

2. A loose protective coverall or smock worn over ordinary clothing for dirty work

  synonym:
 • overall
 • ,
 • boilersuit
 • ,
 • boilers suit

2. En lös skyddsoverall eller smock som bärs över vanliga kläder för smutsigt arbete

  synonym:
 • övergripande
 • ,
 • panndräkt
 • ,
 • pannor dräkter

adjective

1. Involving only main features

 • "The overall pattern of his life"
  synonym:
 • overall

1. Involverar endast huvudfunktioner

 • "Hans livs övergripande mönster"
  synonym:
 • övergripande

2. Including everything

 • "The overall cost"
  synonym:
 • overall

2. Inklusive allt

 • "Den totala kostnaden"
  synonym:
 • övergripande

Examples of using

The infrastructure of an application is directly related to its overall performance.
Infrastrukturen för en applikation är direkt relaterad till dess övergripande prestanda.
This vowel change has much to do with the overall accent pattern assigned to each word.
Denna vokalförändring har mycket att göra med det övergripande accentmönstret som tilldelas varje ord.