Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "outrageous" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "upprörande" till svenska språket

EnglishSwedish

Outrageous

[Upprörande]
/aʊtreʤəs/

adjective

1. Grossly offensive to decency or morality

 • Causing horror
 • "Subjected to outrageous cruelty"
 • "A hideous pattern of injustice"
 • "Horrific conditions in the mining industry"
  synonym:
 • hideous
 • ,
 • horrid
 • ,
 • horrific
 • ,
 • outrageous

1. Grovt kränkande mot anständighet eller moral

 • Orsakar skräck
 • "Utsatt för upprörande grymhet"
 • "Ett avskyvärt mönster av orättvisa"
 • "Hemska förhållanden i gruvindustrin"
  synonym:
 • avskyvärd
 • ,
 • hemsk
 • ,
 • fruktansvärt
 • ,
 • upprörande

2. Greatly exceeding bounds of reason or moderation

 • "Exorbitant rent"
 • "Extortionate prices"
 • "Spends an outrageous amount on entertainment"
 • "Usurious interest rate"
 • "Unconscionable spending"
  synonym:
 • exorbitant
 • ,
 • extortionate
 • ,
 • outrageous
 • ,
 • steep
 • ,
 • unconscionable
 • ,
 • usurious

2. Kraftigt överskrider gränserna för förnuft eller måttfullhet

 • "Orbitant hyra"
 • "Utpressande priser"
 • "Tillbringar en upprörande summa på underhållning"
 • "Ockerränta"
 • "Samvetslösa utgifter"
  synonym:
 • orimligt
 • ,
 • ockerfärdig
 • ,
 • upprörande
 • ,
 • brant
 • ,
 • samvetslös
 • ,
 • ocker

Examples of using

Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them?
Oavsett om det är ädlare i sinnet att drabbas av slungor och pilar av upprörande förmögenhet, eller att ta vapen mot ett hav av problem, och genom att motsätta sig avsluta dem?
These prices are outrageous!
Dessa priser är upprörande!