Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "orphan" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "föräldralös" till svenska språket

EnglishSwedish

Orphan

[Föräldralös]
/ɔrfən/

noun

1. A child who has lost both parents

  synonym:
 • orphan

1. Ett barn som förlorat båda föräldrarna

  synonym:
 • föräldralös

2. Someone or something who lacks support or care or supervision

  synonym:
 • orphan

2. Någon eller något som saknar stöd eller vård eller tillsyn

  synonym:
 • föräldralös

3. The first line of a paragraph that is set as the last line of a page or column

  synonym:
 • orphan

3. Den första raden i ett stycke som är satt som den sista raden i en sida eller kolumn

  synonym:
 • föräldralös

4. A young animal without a mother

  synonym:
 • orphan

4. Ett ungdjur utan mamma

  synonym:
 • föräldralös

verb

1. Deprive of parents

  synonym:
 • orphan

1. Beröva föräldrar

  synonym:
 • föräldralös

Examples of using

Tom is an orphan.
Tom är föräldralös.
A child whose parents are dead is called an orphan.
Ett barn vars föräldrar är döda kallas föräldralöst.
The couple decided to adopt an orphan.
Paret bestämde sig för att adoptera ett föräldralöst barn.