Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "organized" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "organiserad" till svenska språket

EnglishSwedish

Organized

[Organiserad]
/ɔrgənaɪzd/

adjective

1. Formed into a structured or coherent whole

  synonym:
 • organized

1. Formas till en strukturerad eller sammanhängande helhet

  synonym:
 • organiserad

2. Methodical and efficient in arrangement or function

 • "How well organized she is"
 • "His life was almost too organized"
  synonym:
 • organized

2. Metodisk och effektiv i arrangemang eller funktion

 • "Vad välorganiserad hon är"
 • "Hans liv var nästan för organiserat"
  synonym:
 • organiserad

3. Being a member of or formed into a labor union

 • "Organized labor"
 • "Unionized workers"
 • "A unionized shop"
  synonym:
 • organized
 • ,
 • organised
 • ,
 • unionized
 • ,
 • unionised

3. Att vara medlem i eller bildad till en fackförening

 • "Organiserat arbete"
 • "Fackligt organiserade arbetare"
 • "En facklig butik"
  synonym:
 • organiserad
 • ,
 • fackligt organiserad

Examples of using

The public's fascination with organized crime is very disturbing.
Allmänhetens fascination för organiserad brottslighet är mycket oroande.
Your work is poorly organized.
Ditt arbete är dåligt organiserat.
If we get organized we can get something done.
Om vi blir organiserade kan vi få något gjort.