Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ordered" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "beställd" till svenska språket

EnglishSwedish

Ordered

[Beställde]
/ɔrdərd/

adjective

1. Having a systematic arrangement

 • Especially having elements succeeding in order according to rule
 • "An ordered sequence"
  synonym:
 • ordered

1. Att ha ett systematiskt arrangemang

 • Särskilt att ha element som lyckas i ordning enligt regel
 • "En ordnad sekvens"
  synonym:
 • beställt

2. Disposed or placed in a particular kind of order

 • "The carefully arranged chessmen"
 • "Haphazardly arranged interlobular septa"
 • "Comfortable chairs arranged around the fireplace"
  synonym:
 • arranged
 • ,
 • ordered

2. Kasseras eller placeras i en viss typ av beställning

 • "De omsorgsfullt ordnade schackmännen"
 • "Slumpmässigt arrangerade interlobulära septa"
 • "Bekväma stolar ordnade runt den öppna spisen"
  synonym:
 • arrangerad
 • ,
 • beställt

3. Marked by an orderly, logical, and aesthetically consistent relation of parts

 • "A coherent argument"
  synonym:
 • coherent
 • ,
 • consistent
 • ,
 • logical
 • ,
 • ordered

3. Markerad av en ordnad, logisk och estetiskt konsekvent relation av delar

 • "Ett sammanhängande argument"
  synonym:
 • sammanhängande
 • ,
 • konsekvent
 • ,
 • logiskt
 • ,
 • beställt

Examples of using

Tom ordered another round of drinks.
Tom beställde ytterligare en omgång drinkar.
Who ordered pizza?
Vem beställde pizza?
Yvonne ordered a new sofa from the catalogue.
Yvonne beställde en ny soffa från katalogen.