Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "operator" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "operatör" till svenska språket

EnglishSwedish

Operator

[Operatör]
/ɑpəretər/

noun

1. (mathematics) a symbol or function representing a mathematical operation

  synonym:
 • operator

1. (matematik) en symbol eller funktion som representerar en matematisk operation

  synonym:
 • operatör

2. An agent that operates some apparatus or machine

 • "The operator of the switchboard"
  synonym:
 • operator
 • ,
 • manipulator

2. Ett medel som driver någon apparat eller maskin

 • "Operatören av växeln"
  synonym:
 • operatör
 • ,
 • manipulator

3. Someone who owns or operates a business

 • "Who is the operator of this franchise?"
  synonym:
 • operator

3. Någon som äger eller driver ett företag

 • "Vem är operatören av denna franchise?"
  synonym:
 • operatör

4. A shrewd or unscrupulous person who knows how to circumvent difficulties

  synonym:
 • hustler
 • ,
 • wheeler dealer
 • ,
 • operator

4. En slug eller skrupelfri person som vet hur man kringgår svårigheter

  synonym:
 • hustler
 • ,
 • wheeler-återförsäljare
 • ,
 • operatör

5. A speculator who trades aggressively on stock or commodity markets

  synonym:
 • operator

5. En spekulant som handlar aggressivt på aktie- eller råvarumarknader

  synonym:
 • operatör

Examples of using

The ship's captain ordered the radio operator to send a distress signal.
Fartygets kapten beordrade radiooperatören att skicka en nödsignal.
The operator told me to hang up and wait for a moment.
Operatören sa åt mig att lägga på och vänta ett ögonblick.
Tom became good friends with the elevator operator in their hotel.
Tom blev god vän med hissoperatören på deras hotell.