Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "omit" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "omit" till svenska språket

EnglishSwedish

Omit

[Utelämna]
/oʊmɪt/

verb

1. Prevent from being included or considered or accepted

 • "The bad results were excluded from the report"
 • "Leave off the top piece"
  synonym:
 • exclude
 • ,
 • except
 • ,
 • leave out
 • ,
 • leave off
 • ,
 • omit
 • ,
 • take out

1. Förhindra att inkluderas eller beaktas eller accepteras

 • "De dåliga resultaten uteslöts från rapporten"
 • "Lämna av den översta biten"
  synonym:
 • utesluta
 • ,
 • förutom
 • ,
 • lämna utanför
 • ,
 • lämna
 • ,
 • utelämna
 • ,
 • ta ut

2. Leave undone or leave out

 • "How could i miss that typo?"
 • "The workers on the conveyor belt miss one out of ten"
  synonym:
 • neglect
 • ,
 • pretermit
 • ,
 • omit
 • ,
 • drop
 • ,
 • miss
 • ,
 • leave out
 • ,
 • overlook
 • ,
 • overleap

2. Lämna ogjort eller lämna utanför

 • "Hur kunde jag missa det stavfelet?"
 • "Arbetarna på transportbandet missar en av tio"
  synonym:
 • försumma
 • ,
 • förtid
 • ,
 • utelämna
 • ,
 • släppa
 • ,
 • fröken
 • ,
 • lämna utanför
 • ,
 • utsikt
 • ,
 • överlappa

Examples of using

You can omit the last chapter of the book.
Du kan utelämna det sista kapitlet i boken.