Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "off" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "av" till svenska språket

EnglishSwedish

Off

[Av]
/ɔf/

verb

1. Kill intentionally and with premeditation

 • "The mafia boss ordered his enemies murdered"
  synonym:
 • murder
 • ,
 • slay
 • ,
 • hit
 • ,
 • dispatch
 • ,
 • bump off
 • ,
 • off
 • ,
 • polish off
 • ,
 • remove

1. Döda avsiktligt och med överlag

 • "Maffiabossen beordrade att hans fiender skulle mördas"
  synonym:
 • mord
 • ,
 • döda
 • ,
 • träffad
 • ,
 • avsändning
 • ,
 • stöta av
 • ,
 • av
 • ,
 • polska av
 • ,
 • avlägsna

adjective

1. Not in operation or operational

 • "The oven is off"
 • "The lights are off"
  synonym:
 • off

1. Inte i drift eller i drift

 • "Ugnen är avstängd"
 • "Ljusen är släckta"
  synonym:
 • av

2. Below a satisfactory level

 • "An off year for tennis"
 • "His performance was off"
  synonym:
 • off

2. Under en tillfredsställande nivå

 • "Ett ledigt år för tennis"
 • "Hans framträdande var avstängt"
  synonym:
 • av

3. (of events) no longer planned or scheduled

 • "The wedding is definitely off"
  synonym:
 • off
 • ,
 • cancelled

3. (av evenemang) inte längre planerade eller planerade

 • "Bröllopet är definitivt av"
  synonym:
 • av
 • ,
 • annullerad

4. In an unpalatable state

 • "Sour milk"
  synonym:
 • off
 • ,
 • sour
 • ,
 • turned

4. I ett obehagligt tillstånd

 • "Sur mjölk"
  synonym:
 • av
 • ,
 • sur
 • ,
 • vände

5. Not performing or scheduled for duties

 • "He's off every tuesday"
  synonym:
 • off

5. Inte utföra eller schemalagda för arbetsuppgifter

 • "Han är ledig varje tisdag"
  synonym:
 • av

adverb

1. From a particular thing or place or position (`forth' is obsolete)

 • "Ran away from the lion"
 • "Wanted to get away from there"
 • "Sent the children away to boarding school"
 • "The teacher waved the children away from the dead animal"
 • "Went off to school"
 • "They drove off"
 • "Go forth and preach"
  synonym:
 • away
 • ,
 • off
 • ,
 • forth

1. Från en viss sak eller plats eller position (`forth' är föråldrad)

 • "Sprang bort från lejonet"
 • "Ville komma därifrån"
 • "Skickade iväg barnen till internatskola"
 • "Läraren vinkade bort barnen från det döda djuret"
 • "Åkte iväg till skolan"
 • "De körde iväg"
 • "Gå ut och predika"
  synonym:
 • bort
 • ,
 • av
 • ,
 • fram

2. At a distance in space or time

 • "The boat was 5 miles off (or away)"
 • "The party is still 2 weeks off (or away)"
 • "Away back in the 18th century"
  synonym:
 • off
 • ,
 • away

2. På avstånd i rum eller tid

 • "Båten var 5 mil bort (eller bort)"
 • "Festen är fortfarande 2 veckor ledig (eller borta)"
 • "Bort tillbaka på 1700-talet"
  synonym:
 • av
 • ,
 • bort

3. No longer on or in contact or attached

 • "Clean off the dirt"
 • "He shaved off his mustache"
  synonym:
 • off

3. Inte längre på eller i kontakt eller fäst

 • "Rengör smutsen"
 • "Han rakade av sig mustaschen"
  synonym:
 • av

Examples of using

Someone just turned off the lights.
Någon släckte just lamporna.
My grandmother ran off with a cowboy.
Min mormor sprang iväg med en cowboy.
Resume reading where you left off.
Teruppta läsningen där du slutade.