Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ocean" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hav" till svenska språket

EnglishSwedish

Ocean

[Ocean]
/oʊʃən/

noun

1. A large body of water constituting a principal part of the hydrosphere

  synonym:
 • ocean

1. En stor vattenmassa som utgör en huvuddel av hydrosfären

  synonym:
 • ocean

2. Anything apparently limitless in quantity or volume

  synonym:
 • ocean
 • ,
 • sea

2. Allt som tydligen är obegränsat i kvantitet eller volym

  synonym:
 • ocean
 • ,
 • hav

Examples of using

I'm swimming in the ocean.
Jag simmar i havet.
The ocean extends to the distant horizon.
Havet sträcker sig till den avlägsna horisonten.
The ocean is dirty.
Havet är smutsigt.