Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "occupation" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "yrke" till svenska språket

EnglishSwedish

Occupation

[Yrke]
/ɑkjəpeʃən/

noun

1. The principal activity in your life that you do to earn money

 • "He's not in my line of business"
  synonym:
 • occupation
 • ,
 • business
 • ,
 • job
 • ,
 • line of work
 • ,
 • line

1. Den huvudsakliga aktiviteten i ditt liv som du gör för att tjäna pengar

 • "Han är inte i min bransch"
  synonym:
 • yrke
 • ,
 • företag
 • ,
 • jobb
 • ,
 • arbetslinje
 • ,
 • linje

2. The control of a country by military forces of a foreign power

  synonym:
 • occupation
 • ,
 • military control

2. Kontrollen av ett land av militära styrkor från en främmande makt

  synonym:
 • yrke
 • ,
 • militär kontroll

3. Any activity that occupies a person's attention

 • "He missed the bell in his occupation with the computer game"
  synonym:
 • occupation

3. Varje aktivitet som upptar en persons uppmärksamhet

 • "Han missade klockan i sitt yrke med datorspelet"
  synonym:
 • yrke

4. The act of occupying or taking possession of a building

 • "Occupation of a building without a certificate of occupancy is illegal"
  synonym:
 • occupation
 • ,
 • occupancy
 • ,
 • moving in

4. Handlingen att ockupera eller ta en byggnad i besittning

 • "Inflyttning av en byggnad utan inflyttningsbevis är olagligt"
  synonym:
 • yrke
 • ,
 • beläggning
 • ,
 • inflyttning

5. The period of time during which a place or position or nation is occupied

 • "During the german occupation of paris"
  synonym:
 • occupation

5. Den tidsperiod under vilken en plats eller position eller nation är ockuperad

 • "Under den tyska ockupationen av paris"
  synonym:
 • yrke

Examples of using

A Palestinian woman in tears after Israeli occupation forces demolished her house and barn in Northern Jordan Valley. Palestine is now a days exposed to Polar Trough, the weather is very cold and these people have become homeless and no other place to shelter them, 100 December, 100
En palestinsk kvinna i tårar efter att israeliska ockupationsstyrkor demolerat hennes hus och lada i norra Jordandalen. Palestina är nu en dag utsatt för Polar Trough, vädret är väldigt kallt och dessa människor har blivit hemlösa och ingen annan plats att skydda dem, 100 december, 100
Thanks for understanding the drama of my homeland, which is, like Pablo Neruda would say, a silent Vietnam; there aren't occupation troops, nor powerful planes clouding the clean skies of my land, but we're under financial blockade, but we have no credits, but we can't buy spare parts, but we have no means to buy foods and we need medicines...
Tack för att du förstår dramatiken i mitt hemland, som är, som Pablo Neruda skulle säga, ett tyst Vietnam; det finns inga ockupationstrupper, inte heller kraftfulla flygplan som grumlar mitt lands rena himmel, men vi är under ekonomisk blockad, men vi har inga krediter, men vi kan inte köpa reservdelar, men vi har inga medel att köpa mat och vi behöver mediciner...
A Palestinian woman in tears after Israeli occupation forces demolished her house and barn in Northern Jordan Valley. Palestine is now a days exposed to Polar Trough, the weather is very cold and these people have become homeless and no other place to shelter them, 10 December, 2013
En palestinsk kvinna i tårar efter att israeliska ockupationsstyrkor demolerat hennes hus och lada i norra Jordandalen. Palestina är nu en dag utsatt för Polar Trough, vädret är väldigt kallt och dessa människor har blivit hemlösa och ingen annan plats att skydda dem, 10 december 2013