Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "obvious" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "uppenbar" till svenska språket

EnglishSwedish

Obvious

[Uppenbar]
/ɑbviəs/

adjective

1. Easily perceived by the senses or grasped by the mind

  • "Obvious errors"
    synonym:
  • obvious

1. Lätt att uppfatta av sinnena eller greppas av sinnet

  • "Uppenbara fel"
    synonym:
  • uppenbar

Examples of using

The end cannot justify the means, for the simple and obvious reason that the means employed determine the nature of the ends produced.
Målet kan inte motivera medlen, av det enkla och uppenbara skälet att de medel som används bestämmer arten av de producerade ändarna.
Tom's lack of knowledge was obvious.
Toms bristande kunskap var uppenbar.
It's obvious that she speaks English.
Det är uppenbart att hon talar engelska.