Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "obtuse" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "trubbig" till svenska språket

EnglishSwedish

Obtuse

[Trubbig]
/ɑbtus/

adjective

1. Of an angle

 • Between 90 and 180 degrees
  synonym:
 • obtuse

1. Av en vinkel

 • Mellan 90 och 180 grader
  synonym:
 • trubbig

2. (of a leaf shape) rounded at the apex

  synonym:
 • obtuse

2. (av bladform) rundad i spetsen

  synonym:
 • trubbig

3. Lacking in insight or discernment

 • "Too obtuse to grasp the implications of his behavior"
 • "A purblind oligarchy that flatly refused to see that history was condemning it to the dustbin"- jasper griffin
  synonym:
 • obtuse
 • ,
 • purblind

3. Bristande insikt eller urskillning

 • "För trubbig för att förstå konsekvenserna av hans beteende"
 • "En purblind oligarki som blankt vägrade se att historien dömde den till soptunnan" - jasper griffin
  synonym:
 • trubbig
 • ,
 • purblind

4. Slow to learn or understand

 • Lacking intellectual acuity
 • "So dense he never understands anything i say to him"
 • "Never met anyone quite so dim"
 • "Although dull at classical learning, at mathematics he was uncommonly quick"- thackeray
 • "Dumb officials make some really dumb decisions"
 • "He was either normally stupid or being deliberately obtuse"
 • "Worked with the slow students"
  synonym:
 • dense
 • ,
 • dim
 • ,
 • dull
 • ,
 • dumb
 • ,
 • obtuse
 • ,
 • slow

4. Långsam att lära eller förstå

 • Saknar intellektuell skärpa
 • "Så tät att han aldrig förstår något jag säger till honom"
 • "Har aldrig träffat någon så svag"
 • "Även om han var tråkig på klassisk inlärning, var han ovanligt snabb i matematik" - thackeray
 • "Dumma tjänstemän fattar några riktigt dumma beslut"
 • "Han var antingen normalt dum eller var medvetet trubbig"
 • "Jobbade med de långsamma eleverna"
  synonym:
 • tät
 • ,
 • dämpa
 • ,
 • tråkig
 • ,
 • dum
 • ,
 • trubbig
 • ,
 • långsam