Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "observation" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "observation" till svenska språket

EnglishSwedish

Observation

[Observation]
/ɑbzərveʃən/

noun

1. The act of making and recording a measurement

  synonym:
 • observation

1. Handlingen att göra och registrera en mätning

  synonym:
 • observation

2. The act of observing

 • Taking a patient look
  synonym:
 • observation
 • ,
 • observance
 • ,
 • watching

2. Handlingen att observera

 • Tar en patientblick
  synonym:
 • observation
 • ,
 • iakttagande
 • ,
 • tittar

3. A remark expressing careful consideration

  synonym:
 • observation
 • ,
 • reflection
 • ,
 • reflexion

3. En anmärkning som uttrycker noggrant övervägande

  synonym:
 • observation
 • ,
 • reflektion
 • ,
 • reflexion

4. Facts learned by observing

 • "He reported his observations to the mayor"
  synonym:
 • observation

4. Fakta som lärts genom att observera

 • "Han rapporterade sina iakttagelser till borgmästaren"
  synonym:
 • observation

5. The act of noticing or paying attention

 • "He escaped the notice of the police"
  synonym:
 • notice
 • ,
 • observation
 • ,
 • observance

5. Handlingen att lägga märke till eller uppmärksamma

 • "Han undkom polisens besked"
  synonym:
 • meddelande
 • ,
 • observation
 • ,
 • iakttagande

Examples of using

Her acute observation skills make her a very suitable photographer.
Hennes akuta observationsförmåga gör henne till en mycket lämplig fotograf.
What is especially important is the observation of the traditional values.
Det som är särskilt viktigt är observationen av de traditionella värderingarna.
Science rests upon observation.
Vetenskapen vilar på observation.